این کنسرسیوم با هدف معرفی پیل‌های سوختی هیدروژنی به عنوان جایگزینی برای موتورهای درون‌سوز ایجاد شده است. وزارت صنایع ژاپن نیز پیش‌تر اعلام کرده بود تا پایان سال مالی ۲۰۲۰ بنا دارد ۱۶۰ جایگاه‌ توزیع هیدروژن جدید احداث کند. هیروشیگه سکو، وزیر اقتصاد، تجارت و صنایع ژاپن گفت: «ما در حال حاضر در زمینه تولید پیل‌های سوختی هیدروژنی در جهان پیشتاز هستیم و این فرصتی استثنایی است تا در شرایطی که جهانیان به سوی حذف کربن گام برمی‌دارند، رهبری سایرین را در این زمینه عهده‌دار شویم.» در‌حالی‌که اغلب خودروسازان سرگرم توسعه خودروهای برقی هستند، ژاپنی‌ها پروژه گسترش موتورهای هیدروژنی و پیل‌های سوختی را نیز رها نکرده‌اند.