وی با اشاره به مقاومت خودروسازان برای پذیرش این استانداردها اظهار کرد: بالاخره آنها هم شرایط سختی را می‌گذرانند، زیرا برای جایگزینی خودروها مشکل دارند و استقبال مردم برایشان مهم است؛ بنابراین باید بتوانند روی قیمت‌ها تعادل ایجاد کنند و مجموع عواملی از این دست سبب شده مقاومت‌هایی داشته باشند.رئیس سازمان ملی استاندارد همچنین تاکید کرد که موضوع مصوبه شورای سیاستگذاری است و تغییر نخواهد کرد. با تصمیم سازمان ملی استاندارد، استانداردهای ساخت خودرو از ۵۲ به ۸۵ آیتم تغییر خواهد کرد که استانداردهای جدید براساس استانداردهای تولید خودروی اتحادیه اروپاست. پس از قطعی شدن این مصوبه، خودروسازان آن را سختگیرانه دانستند و اعتراضاتی به آن وارد کردند.