در این خودروها ترمز به‌خوبی تراز نشده است، بنابراین احتمال ورود آب به سامانه ترمز و زنگ زدن قطعات وجود دارد. در این صورت با اختلال در عملکرد ترمز دستی ممکن است خودرو در وضعیت پارک شده ناگهان حرکت کند. فراخوان دوم مربوط به نقصی در سان‌روف خودروهای اوت‌لندر است. استفاده از رزین نامناسب در محل اتصال این سان‌روف‌ها سبب شده است در برخی موارد سان‌روف حین حرکت خودرو جدا شود. فراخوان سوم مربوط به خودروهای ای‌اس‌ایکس است که موتورشان در معرض گرم شدن بیش از حد و خفگی قرار دارد.