شواهد نشان می‌دهد دولت آلمان ممنوعیت استفاده از خودروهای دیزلی را غیرقابل‌اجتناب می‌داند و خود را برای اجرای سریع آن آماده می‌کند. برخی سیاست‌گذاران آلمان معتقدند با اولویت قرار دادن سلامتی و محافظت شهروندان در مقابل دی‌اکسید‌کربن و ذرات معلق، باید قوانین جدیدی وضع شوند. پیش‌تر وزارت حمل‌ونقل و توسعه شهری آلمان از تمایل دولت برای خودداری از ممنوعیت خودروهای دیزلی خبر داد. یک سخنگوی دولت به طرحی موسوم به «برنامه سریع هوای پاک» اشاره کرد که در دست تهیه است و هزینه میلیاردی دارد. او همچنین از برنامه‌های دولت آلمان برای مقابله با آلودگی هوا در برخی شهرها خبر داد و به‌عنوان نمونه به قوانین رانندگی کارآمد در خیابان‌ها اشاره کرد.