تولید پژو ۴۰۵ دوگانه‌سوز ایران خودرو خراسان اما کاهش یافته و از ۴هزارو ۹۴۹ دستگاه در دی‌ماه ۱۳۹۵ به ۲هزارو ۸۰۱ دستگاه کاهش یافت. تولید سمند دوگانه‌سوز ایران خودرو تبریز نیز نزولی بوده و از ۳هزارو ۷۷۴ دستگاه در دی‌ماه سال گذشته به ۳هزارو ۶۴۹ دستگاه رسید.برخلاف این خودروها اما تولید پژو پارس دوگانه‌سوز اتومبیل‌سازی فردا صعودی بوده و به ۵۴۵ دستگاه افزایش یافت. دی‌ماه ۱۳۹۵ تولید پژو پارس دوگانه‌سوز در این شرکت متوقف بود. در این مدت تولید تیبا دوگانه‌سوز سایپا کاشان افزایش یافته و از ۸۳۸ دستگاه در دی‌ماه سال گذشته به هزارو ۷۲۲ دستگاه افزایش یافت.