وی افزود: سیتسم‌های کیفی PSA درتمامی خطوط تولید شرکت ایکاپ رعایت می شود و نتیجه آن تولیدکیفی پژو ۲۰۰۸ و رضایت مشتریان است.مدیرعامل ایکاپ تاکید کرد:‌ گروه صنعتی ایران خودرو برای تولید خودروی بدون عیب در پسابرجام براساس برنامه راهبردی مدیریت ارشد در جهت جلب رضایت مشتریان، برنامه‌ریزی کرده است.وی افزود: مشارکت میان ایران خودرو و شرکت پژو باعث شد همکاری مشترکی در زمینه پیاده‌سازی سیستم‌های به روز تولید و کیفیت در دستور کار شرکت ایکاپ قرار گیرد.معتمد تصریح کرد: تولید محصول جدید در خطوط ایران خودرو سرمایه‌گذاری وسیعی در جهت ارتقای تکنولوژی و تجهیزات خطوط رنگ و مونتاژ به همراه داشت که این امر، باعث ارتقای کیفیت فرآیند و محصول شده است.