در مجموع شرکت‌های خودروسازی رنو نیسان و میتسوبیشی بالغ‌بر ۵۳/ ۱۰ میلیون خودروی سبک فروختند. بسیاری از شرکت‌های خودروسازی قصد افزایش فروش خودروهای خود را دارند تا بتوانند با تکیه بر صرفه‌های ناشی از مقیاس و کاهش هزینه‌ها، پاسخگوی روند جدید افزایش سرمایه‌گذاری‌ بر تکنولوژی‌های خودروهای نسل آینده باشند، خودروهایی از نوع خودران، برقی یا خدمات نوین خودرویی. کسب صرفه‌های ناشی از مقیاس بالا، به تمرکز اصلی اتحاد رنو- نیسان تبدیل شده است و به همین دلیل بود که سهام قابل توجهی از رقیب کوچک‌تر خود، میتسوبیشی را در سال ۲۰۱۶ خرید.