دیزل‌سازان در آستانه هزینه‌های بیشتر

به گزارش پایگاه خبری بلومبرگ، مقامات آلمانی اعمال محدودیت‌های جدید آلایندگی برای موتورهای دیزلی را بررسی می‌کنند و اعمال این قوانین جدید خودروسازانی نظیر فولکس‌واگن و بی‌ام‌و راناگزیر خواهد ساخت برخی ادوات به کار رفته در سامانه اگزوز و موتورهای دیزلی تمامی محصولات قدیمی خود را جایگزین سازند. انجام این تغییرات هزینه هنگفتی به خودروسازان تحمیل خواهد کرد. این خودروسازان در تابستان متعهد شدند با ارتقای نرم‌افزاری میزان آلایندگی خودروهای دیزلی را کاهش دهند، اما در صورتی که محدودیت‌های جدید به تصویب برسد خودروسازان به انجام تعمیرات سخت‌افزاری ملزم خواهند شد. هزینه این تعمیرات برای هر دستگاه خودرو به طور متوسط ۱۳۰۰ یورو تخمین زده می‌شود.