هر چند صنعت خودرو ایران در تولید خودروهای فسیلی نتوانست با سرعت تولیدکنندگان بزرگ جهان حرکت کند؛ به‌طوری که در حال حاضر با فاصله بسیار زیادی نسبت به خودروسازان خارجی قرار دارد اما باید در بحث تولید خودروهای برقی با اهداف مشخص و متناسب با بزرگان صنعت خودرو جهان پیش برویم. اینکه درخصوص تولید برقی‌ها قطعا با مشکلات و ضعف‌هایی روبه‌رو هستیم نیز نباید موجب شود که دست از تلاش برداریم. در شرایط کنونی باید از طریق مشارکت‌ با خارجی‌ها دانش و تکنولوژی روز جهان را کسب کنیم اما موضوع مهم در این میان برنامه‌ریزی جدی دولت برای دستیابی به این هدف است.

در صورتی که درخصوص تولید خودروهای برقی غفلت کنیم قطعا در آینده نیز تنها حسرت نصیبمان خواهد شد. براین اساس در حال حاضر باید خودروسازان و قطعه‌سازان کشور توان خود را افزایش دهند و دولت نیز با برنامه‌ریزی مدون مسیر حرکت در این صنعت را مشخص کند. به‌طور مثال دولت چین به منظور تولید خودروی برقی اهداف و سیاست‌های مشخص و مدون را در برنامه خود قرار داد. بدین ترتیب مهم‌ترین موضوع  سیاست‌گذاری و اجرای درست آنهاست که به نظر می‌رسد در این زمینه دچار چالش‌های اساسی هستیم.