افزایش روزافزون خودروهای برقی و محبوبیت استفاده بیشتر از این خودروهای پاک موجب شده است شرکت‌های خودروسازی در سراسر جهان به رقابتی تنگاتنگ پرداخته و هر یک از برنامه‌های خود برای طراحی و تولید خودروهایی بهتر و با توان پیمایش بیشتر رونمایی کنند. هم‌اکنون دولت کانادا به‌منظور گسترش استفاده از خودروهای برقی و توسعه زیرساخت ایستگاه‌های شارژ این خودروهای دوستدار محیط‌زیست و پاک، تصمیم گرفته است که وارد فاز و مرحله دوم پروژه ملی «کانادای سبز» شده تا مردم و شهروندان این کشور را به استفاده هرچه بیشتر و روزافزون خودروهای برقی و الکتریکی تشویق و ترغیب کند.کانادا یکی از کشورهای نفت‌خیز جهان است که منابع و ذخایر نفتی عظیمی را داراست، اما به‌منظور حفظ محیط‌زیست و کاهش میزان انتشار آلاینده‌ها به جو زمین، از جمله کشورهای پیشگام در عرصه استفاده از خودروهای برقی و الکتریکی به‌شمار می‌رود.