سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان همچنین اعلام کرد: ضوابط و مقررات جاری در فرآیند واردات خودرو – به‌ویژه - ضرورت رعایت الزامات ناشی از ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو و براساس تصویب‌نامه هیات وزیران به صراحت موضوع اخذ مجوز پیش‌فروش خودرو ازسوی عرضه‌کنندگان را اعلام کرده است.وی ادامه داد: به‌رغم این، برخی از بنگاه‌های اقتصادی بدون گذراندن مراحل قانونی ضمن بازاریابی به طرق مختلف اقدام به تبلیغ و پیش‌فروش خودرو می‌کنند. این سازمان با یادآوری این موضوع که تداوم این نحوه عملکرد بروز مشکلات آتی را برای طیف وسیعی از مصرف‌کنندگان به‌دنبال دارد، خواستار انجام اقدامات قانونی و پیشگیرانه مقام قضایی دادستانی کل کشور شد.