براساس گزارش کیفی آذرماه که از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت منتشر شد، از بین ۳۹ خودرویی که مورد ارزیابی کیفی قرار گرفتند ۹ خودرو از پنج ستاره کیفی چهار ‌ستاره را از آن خود کرده‌اند؛ بنابراین ۰۷/ ۲۳ درصد از خودروهای یاد شده توانستند به کیفیت نسبتا ایده‌آل دست یابند. این موضوع در حالی است که در آذرماه سال گذشته از میان ۳۳ خودروی تولیدی تنها ۲ خودرو دارای ۴ ستاره کیفی بودند. بنابراین خودروهای ایده‌آل ۰۶/ ۶ درصد جدول کیفی را به خود اختصاص داده بودند.

از سوی دیگر ۱۴ خودرو در آذرماه سه ستاره کیفی را به‌دست آورده‌اند که این به معنای آن است که ۹/ ۳۵ درصد خودروها، کیفیت متوسطی دارند. اما آذرماه سال گذشته تنها ۱۰ خودرو با سهم ۳۰/ ۳۰ درصدی سه ستاره کیفی را به خود اختصاص داده بودند که این موضوع نیز نشان از افزایش کیفیت خودروهای تولید داخل نسبت به سال گذشته دارد. براساس این گزارش، ۱۰ خودرو نیز دو ستاره کیفی دارند. به‌عبارت بهتر ۶۴/ ۲۵ درصد خودروها نیز دارای کیفیت حداقلی هستند؛ این موضوع در شرایطی است که آذرماه سال گذشته ۷ خودرو با سهم ۲۱/ ۲۱ درصد دو ستاره کیفی را در جدول سطوح کیفی به خود اختصاص داده بودند.  اما قابل‌تامل‌ترین بخش این گزارش آن است که تنها ۶ خودرو یک ستاره کیفیت را دریافت کرده‌اند که این نشان می‌دهد نزدیک به ۳۸/ ۱۵ درصد خودروها از کیفیت نازلی برخوردار هستند. این موضوع در حالی است که در آذرماه سال گذشته ۱۴ خودروی تک ستاره با سهم ۴۲/ ۴۲ درصد را به خود اختصاص داده بودند.

اخذ یک ستاره، نشان‌دهنده حداقل کیفیت یک خودرو است و هرچه تعداد ستاره‌ها بیشتر شود، به معنای آن است که آن خودرو از سطح کیفی بهتری برخوردار است. به این ترتیب بخشی از تغییرات صورت گرفته در رتبه‌بندی به‌دلیل حضور خودروهای جدید در خطوط تولید شرکت‌های خودروساز است که دارای کیفیت متوسط و ایده آلی هستند و بخشی دیگر از تغییرات به ارتقای کیفیت خودروهای تولید داخل بازمی‌گردد که توانسته‌اند تعداد ستاره‌های کیفی خود را در سال‌جاری افزایش دهند.