تولید جک J۵ محصول کرمان‌موتور نیز ۱۰۰ درصد کاهش یافته و از ۵۰۷ دستگاه در آذرماه ۱۳۹۵ به صفر کاهش یافت. در این مدت تولید لیفان X۵۰ دیگر محصول کرمان‌موتور نیز متوقف شده و از ۱۲۹۸ دستگاه در آذرماه سال گذشته به صفر رسید. همچنین بررسی آمار تولید در آذرماه امسال نشان می‌دهد، تولید انواع وانت در خودروسازان داخلی به‌طور میانگین ۵/ ۳۱ درصد افزایش یافت. در این مدت تولید انواع وانت از ۵۸۴۳ دستگاه در آذرماه سال گذشته به ۷۶۸۵ دستگاه افزایش یافت. تولید این محصول در گروه صنعتی ایران‌خودرو از ۲۸۷ دستگاه در آذرماه ۱۳۹۵ به ۹۱۶ دستگاه رسید. تولید انواع وانت در گروه خودروسازی سایپا به‌عنوان رقیب ایران‌خودرو نیز صعودی بوده و از ۴۷۳۰ دستگاه در آذرماه سال گذشته به ۵۲۶۴ دستگاه افزایش یافت. آذرماه امسال تولید انواع وانت در گروه بهمن نیز افزایش یافته و از ۸۲۶ دستگاه در آذرماه ۱۳۹۵ به ۱۵۰۵ دستگاه رسید.