منصور ‌معظمی با اشاره به رده‌بندی قطعه‌سازان و ادغام آنها گفت: هدف اصلی از ادغام قطعه‌سازان، ارتقای کیفیت محصولات و حل مشکلات موجود میان آنها و شرکت‌های خودروساز است. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: اگر در خودروسازی نتوانیم سیاست و خط‌مشی درستی را پی‌ریزی کنیم، امکان تولید محصولات با کیفیت در رده جهانی را نخواهیم داشت. رئیس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با اشاره به مزیت‌ها، چالش‌ها و مشکلات پیش‌روی ادغام قطعه‌سازان تاکید کرد: اگر اصول و چارچوب درستی تعیین شود، قطعه‌سازان کوچک که سرمایه‌های ملی کشور هستند، از حرکت باز نمی‌ایستند و زمینه‌های رشد آنها نیز فراهم می‌شود.