به گزارش سایپا نیوز، روز سه‌شنبه نوزدهم دی گروه خودروسازی سایپا با تولید ۳۱۲۲ دستگاه خودرو توانست رکورد تولید خودرو در دو شیفت کاری را در صنعت خودرو کشور به نام خود ثبت کند. این گزارش می‌افزاید: بدون شک این موفقیت حاصل تعامل مناسب گروه خودروسازی سایپا با قطعه‌سازان کشور براساس تاکیدات مدیر عامل گروه سایپا و همکاری بی‌دریغ قطعه‌سازان،  نوید بخش روزهای خوب برای گروه سایپا خواهد بود.