این خودروها در سال‌های ۲۰۰۹، ۲۰۱۰ و ۲۰۱۳ تولید شده‌اند. در کیسه‌های هوای تاکاتا از ماده شیمیایی آلومینیوم نیترات برای ایجاد یک انفجار کوچک و باد کردن کیسه هوا استفاده شده است، اما این ماده در مجاورت دمای بالا یا در محیط‌های مرطوب فاسد و منفجر می‌شود. در اثر این انفجار قطعات محفظه فلزی حاوی آلومینیوم نیترات همچون ترکش به‌سوی سرنشینان خودرو پرتاب می‌شوند. تاکنون ۲۰ نفر در سراسر جهان بر اثر این نقص فنی جان خود را از دست داده‌اند. بزرگ‌ترین فراخوان صنایع خودروسازی آمریکا برای رفع نقص کیسه‌های هوای تاکاتا انجام شده است و تاکنون بیش از ۴۲ میلیون خودرو به مراکز فنی معرفی شده‌اند.