از سوی دیگر، امکان ترخیص خودروی سواری از محل ثبت‌سفارش‌های صادره و تمدید شده از تاریخ ۲۸ تیر تا نهم آذر ۱۳۹۶ کماکان وجود نداشته و در صورت اظهار، گمرکات باید ضمن خودداری از ترخیص، مراتب را به مرکز واردات گمرک اعلام کنند.با توجه به اعلام ممنوعیت واردات خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی و بالاتر از ارزش ۴۰ هزار دلار در مصوبه ابلاغی و همچنین خودروهای موردنظر در بند ۲ نامه، در صورت متروکه شدن آن، براساس مفاد ماده ۳۵ قانون امور گمرکی اقدام می‌شود. براساس این گزارش، ترخیص تمامی خودروهای ثبت‌سفارش شده، منوط به پرداخت حقوق ورودی براساس مأخذهای مصوبه ابلاغی مورد اشاره است. همچنین ترخیص خودروهای دارای قبض انبار تا تاریخ ۲۱ شهریور ۱۳۹۶، علاوه‌بر پرداخت براساس ماخذهای مصوبه ابلاغی، منوط به ارائه تعهد رسمی (محضری) مبنی بر منظور کردن مبلغ پرداختی (مبلغ اضافه شده براساس مأخذهای جدید مصوبه موصوف) به‌عنوان مابه‌التفاوت به میزان جدول مندرج در نامه‌های مورد اشاره پس از ابلاغ مصوبه مربوطه (مصوبه شورای اقتصاد) خواهد بود.