در خودروهایی که دارای سقف پانوراما هستند، در صورت غلتیدن خودرو به طرفین، این نگرانی وجود دارد که سر و بدن سرنشینان ردیف عقب با شیشه سان روف برخورد کند که سبب وارد شدن صدمات جدی به سرنشینان خواهد شد. کیسه‌هوایی که هیوندایی موبیس، تامین‌کننده قطعات هیوندایی طراحی کرده است، فارغ از اینکه سان روف باز یا بسته باشد در هنگام وقوع تصادف از قسمت عقب سان روف باز می‌شود، ظرف مدت ۸ صدم ثانیه کل سقف خودرو را پوشش می‌دهد و از سرنشینان در برابر خطر برخورد با سقف یا خروج از خودرو محافظت می‌کند. پیش‌بینی می‌شود این کیسه هوا نخست در خودروهای لوکس برند جنسیس به کار گرفته شود.