در حکم‌هاشم یکه‌زارع خطاب به مدیر جدید ارتباطات و امور بین‌الملل گروه صنعتی ایران‌خودرو بر بهره‌گیری از ظرفیت همه رسانه‌ها به‌منظور انعکاس رخدادها و اقدامات انجام شده و تقویت فعالیت‌های اثرگذار، در جهت ارتقای جایگاه و تصویر بیرونی گروه صنعتی ایران‌خودرو به‌نحوی اثربخش تاکید شده است.مرتضی آقایی پیش از این ریاست اداره‌های روابط‌‌عمومی و فناوری ارتباطات مدیریت ارتباطات گروه صنعتی ایران‌خودرو را برعهده داشته است. معاونت مدیرعامل در امور پشتیبانی شرکت ایساکو از دیگر سوابق مدیریتی و اجرایی مرتضی آقایی است.همچنین یکه‌زارع با صدور حکمی، علی مصریان را به سمت قائم‌مقام معاونت بازرسی گروه صنعتی ایران‌خودرو منصوب کرد.مصریان پیش‌تر مدیر ارتباطات و امور بین‌الملل گروه صنعتی ایران‌خودرو بود که چهارشنبه گذشته از سمت خود استعفا کرد.