طبق نتایج این تحقیق بیشترین دلایل نارضایتی مصرف‌کنندگان به پنج عامل مهم در فرآیند فروش خودروهای سواری در ایران باز می‌گردد. «تاخیر در تحویل خودرو»، «ایراد داشتن خودرو در زمان تحویل»، «کم بودن تنوع آپشن‌ها»، «عدم‌تناسب قیمت با کیفیت خودرو» و «تاخیر در تحویل پلاک و مدارک خودرو»؛ از مهم‌ترین دلایل نارضایتی مصرف‌کنندگان از عملکرد خودروسازان و واردکنندگان خودرو بوده است.در این تحقیق از ۸۸ هزار و ۲۶۲ نفر از خریداران خودروهای صفرکیلومتر داخلی و خارجی در بازه زمانی تابستان امسال نظرسنجی و مصاحبه‌صورت گرفته است. در مطالعه میزان رضایتمندی مشتریان از فرآیند فروش خودروهای سواری داخلی و خارجی، شاخص‌هایی همچون اطلاع‌رسانی و پاسخگویی، توجه به خواست مشتری، هزینه و زمان صرف شده برای خرید و شرایط تحویل خودرو، مورد بررسی قرار گرفته است.