از مالکان خواسته شده است در اوایل ماه فوریه سال آینده میلادی به مراکز معرفی شده مراجعه کنند. بنا بر اعلام سازمان ایمنی و حمل‌و‌نقل بزرگ‌راهی آمریکا، سامانه سوخت این خودروها به گونه‌ای طراحی شده است که مونتاژ قطعات را ساده‌تر می‌کند، اما به مرور زمان فرسوده و منجر به نشت بنزین می‌شود. تا کنون هیچ تصادف یا حریقی بر اثر این نقص فنی روی نداده است. در سال ۲۰۱۳ سامانه انتقال سوخت این مدل مورد بازنگری قرار گرفت و مشخص شد در خودروهایی که پس از این تاریخ تولید شده‌اند، خطر نشت سوخت وجود ندارد. نخستین شکایت در این خصوص در سال ۲۰۱۳ ثبت شد و بررسی‌های این سازمان روی ۱۱ خودرو وجود مشکل را تایید کرد.