گزارش بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از میزان درآمد مالیاتی دولت از محل مالیات بر واردات خودرو در هفت ماه امسال نشان می‌دهد دولت توانسته تنها سه هزار میلیارد ریال درآمد از این محل کسب کند. بر این اساس درآمدهای دولت از این بخش در هفت ماه سال‌جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته افت بیش از ۵/ ۵۴ درصدی داشته است. نکته مهم دیگر اینکه درآمدهای حاصل از مالیات واردات خودرو در هفت ماه سال‌جاری ۶/ ۰ درصد از کل درآمدهای مالیاتی دولت را تشکیل داده است. بر این اساس سهم درآمدهای دولت از محل واردات خودرو نسبت به سال گذشته نیز کاهش جدی داشته است؛ چراکه سهم دولت از درآمدهای حاصل از مالیات واردات خودرو در هفت ماه سال گذشته به‌میزان ۳/ ۱ درصد از کل درآمدهای مالیاتی بوده است.

در این بین بررسی درآمدهای دولت از مالیات بر نقل‌و‌انتقال خودرو نشان می‌دهد دولت در این بخش نیز نتوانسته رقم پیش‌بینی شده را محقق کند؛ در حالی که دولت در هفت ماه سال‌جاری باید چهار هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال از نقل‌و‌انتقال خودرو درآمد کسب می‌کرد، تنها توانسته ۳ هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال از این بخش درآمد حاصل کند. از سوی دیگر گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد درآمد دولت از این محل نسبت به مدت مشابه سال گذشته نیز کاهش ۳ درصدی داشته است.در این بین بررسی درآمدها از مالیات شماره‌گذاری خودرو نیز نشان می‌دهد که دولت توانسته درآمدهای مصوب خود از این محل را محقق کند؛ براساس پیش‌بینی‌های صورت گرفته در بودجه مصوب امسال دولت در هفت ماه امسال باید درآمد ۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریالی از محل شماره‌گذاری خودرو کسب می‌کرد که ۵ درصد بیش از آنچه در لایحه بودجه برای این مدت مدنظر بود، محقق شده است. در این بین مقایسه درآمدهای مالیاتی شماره‌گذاری خودرو در هفت ماه سال‌جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته نشان از افزایش بیش از ۹/ ۱۸ درصدی دارد.