راهبرد سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران(ایدرو) کاهش وابستگی به دولت و افزایش مشارکت با بخش خصوصی و شرکت‌های بیرونی است. وی ادامه داد: این مجموعه اولویت‌های خود را در بخش‌های نفت و گاز، صنعت خودرو، صنایع دریایی، صنایع هوایی، صنایع نوین و پیشرفته (های تک) و توسعه مدیریت قرار داده است. معظمی با تشریح وضعیت صنعت خودرو اظهار کرد: در دوره‌ای ایدرو از سهامداران اصلی ایران خودرو و سایپا بود اما هم اکنون مجموع سهام ایدرو در ایران خودرو و سایپا ۳۲درصد است. به گفته مدیرعامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران واگذاری عجیب وغریبی در صنعت خودرو صورت گرفته و این سرمایه ملی به سمت انهدام رفته است. وی تصریح کرد: هرگونه تغییر و فعل و انفعال جدید در این مجموعه پرخطر و سخت است و هزینه سنگینی می‌خواهد. مدیرعامل ایدرو ادامه داد: با حمایت جدی وزیرصنعت، معدن و تجارت در دوره اخیر جهت‌گیری‌های خوبی در صنعت خودرو انجام شده و هر یک از شرکت‌های خودروسازی با شرکت‌های خارجی قدرتمندی قرارداد بسته‌اند.