رنو در ماه‌های ژانویه تا نوامبر ۲۰۱۶ بالغ‌بر ۹۳ هزار و ۷۹۸ دستگاه از محصولات خود را روانه بازار ایران کرده بود.بر اساس این گزارش، فروش رنو به ایران در ۱۲ ماه سال ۲۰۱۶ نسبت به سال قبل از آن رشد ۱۱۰ درصدی داشت و به ۱۰۸هزارو ۵۳۶ دستگاه رسید.رنو در سال ۲۰۱۵ بالغ بر۵۱هزار و ۵۰۰، در سال ۲۰۱۴ بالغ بر ۳۳هزار دستگاه و در سال ۲۰۱۳ بالغ‌‌بر ۳۹هزار و ۶۰۰ دستگاه از محصولات خود را به ایران فروخته بود.سهم بازار ایران از کل فروش رنو در ۱۱ ماه سال‌جاری میلادی ۲/ ۴ درصد بوده است. کل فروش رنو در این دوره با رشد ۹/ ۹ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۳ میلیون و ۳۹۵ هزار دستگاه رسیده است.