براساس آمار بانک مرکزی، درآمد مالیاتی مصوب برای شش ماه سال‌جاری یک هزار و ۶۴۰ میلیارد تومان بوده و این در شرایطی است که  دولت در این مدت تنها توانست ۱۳۰ میلیارد تومان درآمد مالیاتی از محل واردات خودرو کسب کند. این موضوع در حالی است که در شش ماه سال جاری واردات خودرو به کشور با افزایش ۴۴ درصدی مواجه شده است. برهمین اساس به‌نظر می‌رسد که دولت در بودجه سال آینده درآمدهای خود از این محل را کاهش داده است.همچنین در این لایحه پیش‌بینی دولت از میزان درآمد از محل مالیات شماره‌گذاری خودرو در سال ۱۳۹۷ مبلغ یک هزار و ۶۸۳ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. ازآنجا که رقم مصوب مالیات شماره‌گذاری در بودجه سال‌جاری یک هزار و ۱۱۰ میلیارد تومان است؛ بنابراین دولت در این بخش افزایش ۶/ ۵۰ درصدی را برای خود در نظر گرفته است.