محسن دستخوش جوان با بیان مطلب فوق اظهار کرد: سایپا در دو دهه گذشته هشت بار صادرکننده نمونه ملی کشوری، دو‌بار صادرکننده ممتاز کشوری و سه بار متوالی صادرکننده نمونه استانی شده است.وی تصریح کرد: اگرچه تحریم‌ها در سال‌های گذشته بر موفقیت‌های صادرات سایپا اثراتی داشته، ولیکن ظرفیت‌های صادراتی سایپا کم نشده و صرفا برخی مواقع بر نتایج صادراتی تاثیرگذار بوده است. جوان ارزش کل صادرات گروه سایپا از ابتدا تاکنون را نزدیک به یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار اعلام کرد و گفت: نزدیک به ۲۳۰ هزار دستگاه خودرو به حدود ۴۰ بازار هدف صادراتی صادر شده است.