به نظر می‌رسد صدور این بخشنامه تاکیدی از سوی اداره مقررات وزارت صنعت و گمرک به‌دلیل مطرح شدن شائبه برخی تخلفات در زمینه ثبت‌سفارش خودرو بوده است. دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت تاکید کرده از تاریخ مورد اشاره هیچ ثبت‌سفارشی انجام یا تمدید نشده است.