رامین نورقلی پور معتقد است که اظهارات مدیرعامل جدید خودروسازی سایپا حاکی از نگاه مثبت مدیریت جدید گروه خودروسازی سایپا به جریان تولید و کیفیت است و قطعا چنین نگاهی مورد حمایت کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی خواهد بود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با توجه به نگاه مدیرعامل جدید گروه سایپا به حوزه خدمات پس از فروش، این دیدگاه را از نکات بسیار مهم و ضروری در صنعت خودرو عنوان کرد و گفت: هر چند صنعت خودرو کشور با مشکلات بسیاری دست به گریبان است، اما بی‌شک توجه به حوزه خدمات پس از فروش از مواردی است که باید مورد اهتمام جدی شرکت‌های خودروسازی قرار گیرد. نورقلی پور همچنین با اشاره به نگاه حمایتی مدیرعامل جدید گروه خودروسازی سایپا در حوزه قطعه‌سازی، خاطرنشان کرد: نگاهی که امروز مدیرعامل جدید گروه سایپا به حوزه قطعه‌سازی کشور دارند قطعا دیدگاه بسیار مهم و قابل‌تاملی است؛ چراکه این صنعت نقش مهمی در صنعت خودرو کشور دارد و همان‌گونه که مدیرعامل سایپا در اظهاراتشان عنوان کردند باید مطالبات قطعه‌سازان ظرف مدت کوتاهی پرداخت شود و بی‌شک تحقق این نگاه می‌تواند به حرکت مثبت صنعت خودرو ایران کمک موثری کند.

نورقلی پور افزود: امروز بهترین حمایت از صنعت خودرو، اجرای واقعی اصل ۴۴ قانون اساسی و خصوصی‌سازی واقعی در صنعت خودرو است؛ چراکه در سایه خصوصی‌سازی کامل در صنعت خودرو است که می‌توان به اهداف اصلی در حوزه خودروسازی در کشور دست یافت. وی با اشاره به اینکه توجه به صادرات، نسخه شفا بخش صنعت خودرو کشور است، اظهار کرد: به این موفقیت نمی‌توان دست یافت جز اینکه صنعت خودرو ایران به‌طور کامل به بخش خصوصی واگذار شود.