ابوالفضل خلخالی با بیان اینکه انتقال دانش فنی از شرق به ایران خواهد رسید، تاکید کرد: نکته مهم این است که نحوه فعالیت و همکاری با طرف چینی کاملا مشخص و برنامه مدون و قابل اتکایی در زمینه فعالیت با آنها ترسیم شود؛ این در حالی است که هم اکنون همکاری با خودروسازان چینی بدون هیچگونه هدف و برنامه‌ریزی مناسبی صورت می‌گیرد. او یادآور شد: در سطح بین‌المللی روال فعالیت خودروسازان جهانی اینگونه است که طراحی محصول در کشور مادر صورت می‌گیرد و مونتاژ محصول با توجه به‌صرفه اقتصادی در چین انجام می‌شود، اما روند فعالیت در ایران کاملا عکس است. این کارشناس صنعت خودرو خاطرنشان کرد: در خودروسازی ایران، زمانی که جوینت‌ونچری با شرکت‌های چینی ایجاد می‌شود، طرف ایرانی تنها به مونتاژ محصول می‌پردازد و تاکیدی بر انتقال دانش فنی و تولید محصول مشترک از سوی طرف ایرانی وجود ندارد. ضمن اینکه برنامه جدی نیز برای خدمات پس از فروش مناسب محصولات چینی به چشم نمی‌آید. وی با بیان اینکه در مجموع می‌توان گفت ارتباط با چینی‌ها بسیار مناسب است اما این ارتباط نیاز به برنامه‌ریزی هدفمند دارد، یادآور شد: در سطح کلان و سیاست‌گذاری صنعت خودرو باید برنامه فعالیت خودروسازان در سطح بین‌المللی تدوین شود.