همچنین براساس همین آمار  در این مدت، قطعات منفصله برای تولید خودروی سواری با «ساخت داخل ۱۴ تا ۳۰ درصد» به ارزش ۹۷۲ میلیون دلار در رتبه سوم قرار گرفته است؛ بنابراین با توجه به اینکه در هشت ماه سال گذشته واردات قطعات منفصله برای تولید خودروی سواری به ارزش ۵۳۱ میلیون دلار صورت گرفت بنابراین میزان واردات قطعه در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته رشد ۰۵/ ۸۳ درصدی داشته است؛ براساس این آمار، سهم ارزشی قطعات وارد شده به کشور از مجموع واردات به کشور در مدت زمان یاد شده ۳ درصد بوده است. بر این اساس واردات قطعات منفصله در نیمه نخست سال‌جاری در شرایطی در رتبه چهارم قرار داشت که افزایش میزان ورود قطعات به کشور در هفت ماه امسال موجب شد که این بخش در رتبه سوم جای بگیرد. آنگونه که به‌نظر می‌رسد رشد واردات قطعات منفصله به‌منظور تولید خودروهای پسابرجامی و مونتاژی و روی آوردن برخی از قطعه‌سازان به واردات قطعه از چین موجب شده که این بخش با افزایش در هشت ماهه امسال مواجه شود و بار دیگر در رتبه سوم قرار بگیرد. با وجود این آمار تجارت خارجی کشور در هشت ماه امسال نشان می‌دهد که واردات وسایل نقلیه موتوری از رتبه چهارم به رتبه پنجم سقوط کرده است. بنابر آمار، وسایل نقلیه موتوری با حجم سیلندر ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی‌سی به ارزش ۶۴۳ میلیون دلار به کشور وارد شده است؛ این موضوع در حالی است که در هشت ماه سال گذشته وسایل نقلیه موتوری با حجم سیلندر ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی‌سی به ارزش ۴۵۹ میلیون دلار به کشور وارد شده بود. بنابراین مقایسه آمار واردات وسایل نقلیه موتوری در هشت ماه امسال در مقایسه با سال گذشته، ۴۰ درصد افزایش داشته است.براساس آمار مذکور، سهم ارزشی واردات وسایل نقلیه موتوری در مدت زمان ذکر شده امسال ۹۸/ ۱ درصد بوده است.