در بخشی از پیام مدیرعامل گروه صنعتی ایران‌خودرو آمده است: سایپا و ایران‌خودرو به‌عنوان دو قطب تولید خودرو کشور، می‌توانند در سایه همکاری‌های برنامه‌ریزی شده، با هدف توسعه این صنعت و تبدیل آن به قطب تولید خودرو در خاور میانه، ضمن غلبه بر مشکلات، در بخش‌های مختلف به‌ویژه طراحی و توسعه از توانمندی‌های یکدیگر بهره‌مند شوند. مدیرعامل ایران‌خودرو در پیام خود آورده است که صنعت خودرو ایران و سرمایه ارزشمند نیروی انسانی آن در شرایطی قرار دارد که نیازمند مدیریتی پویا، توسعه‌نگر و خلاق است تا این صنعت را در پس یک دوره محدودیت‌های اقتصادی، دچار تحول و جهش کند. از این رو، حضور جنابعالی و همچنین همکاری سایر مدیران کاربلد و مجرب سایپا می‌تواند مایه توفیق در این تحول باشد.