در گذشته برخی از شرکت‌های واردکننده مجوزها و قراردادهای همکاری را از شرکت‌های واسطه که در کشورهای حاشیه خلیج فارس فعالیت داشتند، دریافت کرده بودند. اما نکته قابل‌توجه آن است که با وجود آنکه در متن اکثر گواهی‌های صادر شده ازسوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، کلمه «نمایندگی رسمی» قید شده است؛ اما برخی از گواهی‌های صادر شده این کلمه را ندارند و تنها در گواهی این شرکت‌ها از عبارت «توزیع‌کننده» استفاده شده است.

این موضوع این سوال را در ذهن ایجاد می‌کند که چه شرکتی وظیفه ارائه خدمات پس از فروش محصولات وارداتی را دارد و آیا خدمات ارائه شده ازسوی شرکت داخلی به تایید شرکت مادر رسیده است و آیا شرکت‌هایی که در گواهی آنها از کلمه توزیع‌کننده استفاده شده فعالیت‌های محدودتری نسبت به شرکت‌های واردکننده که در گواهی فعالیت آنها از کلمه نماینده رسمی استفاده شده است، دارند؟

در این رابطه امیرحسین قناتی، مدیرکل دفتر صنایع خودرو و نیرومحرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: شرط اصلی تایید فعالیت شرکت‌های واردکننده خودرو ازسوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، ارائه خدمات پس از فروش با نظارت شرکت مادر است. وی تاکید کرد: اگر در گواهی‌های تایید فعالیت شرکت‌های واردکننده تنها کلمه «توزیع‌کننده» قید شده است، به آن معنا نیست که خدمات پس از فروش و گارانتی ازسوی شرکت واردکننده ارائه نمی‌شود چون این موضوع جزو الزامات واردات است. اما با این تفاسیر همچنان جای سوال دارد که چرا برای گواهی برخی از شرکت‌های واردکننده خودرو از کلمه «توزیع‌کننده» استفاده شده و اگر خدمات پس از فروش با استانداردهای شرکت مادر و با نظارت شرکت اصلی در ایران ارائه می‌شود، چرا چنین گواهی صادر می‌شود.