مهرماه امسال تولید این محصول در پیشرو دیزل آسیا ثابت مانده و مانند مهرماه سال گذشته ۱۰ دستگاه اتوبوس در این شرکت تولید شد. برخلاف این شرکت‌ها اما تولید انواع اتوبوس در یاوران خودرو شرق متوقف شد و از هشت دستگاه در مهرماه ۱۳۹۵ به صفر رسید.اما مهرماه امسال تولید دو مدل ون نیز در خودروسازان داخلی متوقف شد. در این مدت تولید ون کوچک شرکت آکیا دویچ متوقف شد و از دو دستگاه در مهرماه ۱۳۹۵ به صفر رسید.تولید ون بزرگ دیگر محصول شرکت آکیا دویچ نیز متوقف شده و از دو دستگاه در مهرماه سال گذشته به صفر کاهش یافت. برخلاف این دو محصول اما تولید دو مدل ون دیگر در خودروسازان داخلی با افزایش همراه بوده است.