بر این اساس، تا پایان مهرماه امسال تنها ۵۹ هزار و ۲۴۶ دستگاه انواع خودروهای دوگانه‌سوز در کشور به تولید رسیده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته کاهشی حدودا ۲۴ درصدی را نشان می‌دهد. در بازه زمانی موردنظر، بیشترین تیراژ در میان مدل‌های دوگانه‌سوز به سمند رسیده و در مقابل حتی یک دستگاه پراید دوگانه‌سوز نیز تولید نشده است. طبق آمار، ایران خودرویی‌ها تولید سمند دوگانه‌سوز را با توجه به تیراژ ۲۵ هزار و ۸۴ دستگاهی آن، در ۷ ماه امسال ۲/ ۳۲ درصد در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته افزایش داده‌اند. در بین دیگر مدل‌های دوگانه‌سوز اما تیبا نیز با افزایش تیراژ مواجه شده است. این خودرو که در سایت کاشان به تولید می‌رسد، در ۷ ماه امسال ۷ هزار و ۳۹ دستگاه تیراژ داشته و بنابراین نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایشی سه برابری را تجربه کرده است. از سوی دیگر اما پژو پارس دوگانه‌سوز با تیراژی ۷هزار و ۱۱۹ دستگاهی، کاهشی ۱۷ درصدی را نسبت به سال گذشته به خود می‌بیند. در نهایت اما پژو ۴۰۵ هم که  ۲۱ هزار و ۲۰۶ دستگاه تیراژ را به ثبت رسانده، ۶/ ۴۱ درصد کاهش تولید نسبت به سال گذشته داشته است.