علت این افت، هزینه‌هایی بود که شرکت هوندا در پرونده مربوط به نقص کیسه‌های هوای ساخت شرکت تاکاتا متحمل شد؛ مشکلی که در نهایت مانع از افزایش فروش شرکت نیز شد. بر اساس اعلام هوندا موتور، سود عملیاتی این شرکت در فصل دوم سال مالی این شرکت منتهی به ۳۰ سپتامبر (۸ مهر) تا یک سوم کاهش یافت و به ۹/ ۱۵۲ میلیارد ین (معادل ۳۶/ ۱ میلیارد دلار) رسید. این در حالی است که سود این شرکت یک سال پیش ۲۲۸ میلیارد ین (معادل ۰۳/ ۲ میلیارد دلار) بوده است. شرکت هوندا موتور در گزارش مالی فصل دوم خود که روز چهارشنبه منتشر کرد همچنین افزود که درآمد خالص این شرکت هم طی سه ماه مذکور با افت ۷/ ۱ درصدی روبه‌رو شد و به ۱۷۴ میلیارد ین (معادل ۵۵/ ۱ میلیارد دلار) رسید.