وی افزود: همچنین برای خودروهای دومخزنه نیز تست هیدرواستاتیک هر مخزن ۶۲ هزارتومان است که در نهایت ۱۲۴ هزار تومان هزینه تست دو مخزن، ۳۵هزار تومان هزینه باز و بسته کردن مخزن و ۲۲هزارتومان هزینه بازدید چشمی است که در نهایت هزینه تست هر خودروی دو مخزنه ۱۸۱ هزارتومان می‌شود. مدیر امور اجرایی معاینه فنی کشور افزود: شهروندان می‌توانند در صورت مشاهده تخلف در مراکز معاینه فنی خودروهای دوگانه‌سوز مبنی بر دریافت وجه اضافی به‌منظور تست خودروهای دوگانه سوز به شماره ۳۰۰۰۷۱۱۱ پیامک بزنند یا به سامانه سیمفا مراجعه کنند. وی افزود: سامانه سیمفا مسوول رسیدگی به شکایات، انتقادات و نظرات شهروندان است. همچنین سامانه پیامکی نیز برای رسیدگی به شکایات و نظرات شهروندان فعال است و شهروندان درصورت مشاهده تخلف در هر یک از مراکز معاینه فنی خودروی‌های دوگانه‌سوز مبنی بر دریافت وجه اضافی برای تست می‌توانند پیامک خود را ارسال کنند.