محمدرضا نجفی‌منش افزود: در سال ۱۳۹۶ با رشد ۵/ ۱۴درصدی افزایش دستمزد رو‌به‌رو بودیم و همچنین تیرماه امسال قیمت فولاد ۱۶ درصد رشد داشته است و قیمت سایر نهاده‌ها و مواد اولیه هم بین ۵ تا ۱۵ درصد افزایش یافته؛ بنابراین طبیعی است که قیمت خودرو نیز افزایش یابد.وی با اشاره به اینکه رشد قیمت خودرو در روزهای گذشته تنها بین ۲ تا ۳ درصد بوده و چندان زیاد نیست، گفت: طبق اعلام دولت نرخ تورم تولید در سال گذشته ۸/ ۸ درصد بوده است؛ در چنین شرایطی چگونه این انتظار وجود دارد که قیمت خودرو از سوی خودروسازان رشد پیدا نکند؟وی افزود: شرکت‌های خودروسازی در حال حاضر به خاطر همین فشارها که در سال‌های گذشته وجود داشته و بحث قیمت‌گذاری‌ها ازسوی شورای رقابت با چالش‌های بسیاری رو‌به‌رو شده‌اند.رئیس کمیسیون تسهیل کسب‌و‌کار اتاق تهران با اشاره به اینکه چالش اصلی صنعت خودرو در حال حاضر قیمت‌گذاری است، اظهار کرد: از زمانی که شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودرو وارد شده مشکلات خودروسازان افزایش یافته است. وی راه‌حل مشکل مالی خودروسازان را پایان یافتن قیمت‌گذاری خودرو دانست و تاکید کرد: شورای اقتصاد باید خودرو را از شمول انحصار خارج کند و شورای رقابت هم از قیمت‌گذاری دستوری خودرو بپرهیزد. تعیین قیمت خودرو باید به بازار سپرده شود و اطمینان داشته باشید بازار هوشمندانه با این موضوع برخورد خواهد کرد.