حسن کریمی‌سنجری درباره سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت خودروسازی ایران در پسابرجام اظهار کرد: در وزارت صنعت، معدن و تجارت دولت قبل طرحی مبنی‌بر آنکه شرکت‌های فعال در زمینه واردات باید به بحث تولید ورود کنند، مطرح و در این زمینه فرمولی در راستای میزان تولید و واردات تهیه شد که در حال حاضر این موضوع پیگیری نمی‌شود. او افزود: ایران از لحاظ ارزیابی اقتصادی دارای مزیت‌های بسیاری برای تبدیل شدن به منطقه امن و اقتصادی برای تولید خودروهای شرکت‌های بزرگ جهان است. بازار ایران بسیار وسیع بوده و توان جذب حجم قابل‌توجهی از تولیدات خودرویی جهان را دارد. این کارشناس صنعت خودرو کشور یادآور شد: برای آنکه یک کشور جذب‌کننده سرمایه خارجی در صنعت خودرو باشد باید به‌عنوان یک کشور کاهنده قیمت در تولید شناخته شود و برای دستیابی به این مهم باید برخی از شاخص‌های اقتصادی دستخوش تغییر شود و برای رسیدن به این مهم باید اقدامات عملیاتی و استراتژیک طی برنامه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت صورت بگیرد.