او در پاسخ به این سوال که برخی شنیده‌ها حکایت از آن دارد که شرکت آلمانی حاضر به پذیرش داخلی‌سازی در ایران نشده است؟ تاکید کرد: داخلی‌سازی جزو مولفه‌های ابتدایی و اصلی قرارداد همکاری بوده و دو طرف بر سر این موضوع از ابتدا به توافق رسیده بودند. این اظهارات در حالی است که چند روز پیش خبر عدم‌توافق سئات به‌عنوان زیرمجموعه اسپانیایی فولکس‌واگن با یک شرکت ایرانی مخابره شد و به‌نظر می‌رسد موضوع ورود «سئات» به ایران منتفی شده است. البته در سایت اصناف و بازرگانان ایران همچنان مجوز نمایندگی رسمی سئات در ایران معتبر بوده و این در حالی است که در خرداد ماه سایت ثبت‌سفارش اجازه واردات محصول سئات تولدو را به ایران صادر کرده بود و در حال حاضر خبری از این مجوز در سایت سازمان توسعه تجارت نیست.  چند ماه گذشته برخی از شرکت‌های ایرانی برای دریافت نمایندگی رسمی زیرمجموعه‌های فولکس‌واگن آلمان اقدام کرده بودند که این شرکت‌ها با در بسته از سوی آلمانی‌ها روبه‌رو شدند؛ زیرا برخی اخبار حکایت از آن دارد که فولکس‌واگن حتی همکاری زیرمجموعه‌های خود را منوط به همکاری تولیدی در ایران کرده است.