از محل درآمد مالیات واردات خودرو با وجود درآمد مصوب یک هزار و ۳۷۰ میلیارد تومانی، درآمد عملکردی از این محل ۱۱۰ میلیارد تومان بوده و این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته میزان درآمد دولت از این محل در حدود ۲۱۰ میلیارد تومان بوده است.  دولت در حالی از محل مالیات نقل‌وانتقال خودرو درآمد ۳۱۰ میلیارد تومانی را برای پنج‌ ماهه نخست سال‌جاری پیش‌بینی کرده که میزان درآمد در این مدت ۲۳۰ میلیارد تومان بوده است.

در مدت مشابه سال گذشته درآمد دولت از این محل با میزان درآمد سال‌جاری یکسان بوده است. همچنین دولت در حالی از محل مالیات شماره‌گذاری خودرو برای پنج‌ ماهه نخست سال‌جاری درآمد ۴۷۰ میلیارد تومانی را مصوب کرده که در این مدت درآمد ۵۱۰ میلیارد تومانی به حساب دولت واریز شده است. از سوی دیگر دولت مصوب کرده طی سال‌جاری از این محل درآمد یک هزار و ۱۱۰ میلیارد تومانی داشته باشد. بررسی‌ها نشان از آن دارد که دولت در چهار ماهه ابتدایی سال ۷۰۰ میلیارد تومان درآمد داشته که با توجه به درآمد پنج‌ ماهه، در مردادماه دولت از محل درآمد مالیات بر واردات، نقل‌وانتقال و شماره‌گذاری خودرو ۱۵۰ میلیارد تومان درآمد داشته که از این میزان سهم مالیات بر واردات خودرو ۲۰ میلیارد تومان، نقل‌وانتقال خودرو ۶۰ میلیارد تومان و شماره‌گذاری خودرو ۷۰‌میلیارد تومان بوده است.