براساس گزارش منتشرشده بر روی سایت گمرک، گروه خودروسازی سایپا در ۶ ماه اول سال۹۶ توانست سهم ۶۲ درصدی صادرات خودرو سواری به خارج از کشور را به خود اختصاص دهد و سایر شرکت‌های خودروساز در مدت مشابه تنها ۳۸ درصد صادرات خودرو را به خود اختصاص داده‌اند.براساس این گزارش، گروه خودروسازی سایپا همانند سال‌های گذشته که ۸ دوره به‌عنوان صادرکننده نمونه و ۲ دوره صادرکننده ممتاز معرفی شده بود، در ۶ ماه نخست سال‌جاری نیز پیشتازی خود را در عرصه صادرات خودرو و قطعات منفصله به خارج از کشور با سهم ۶۲ درصدی حفظ کرده است. بیشترین آمار صادرات خودرو و قطعات منفصله به عراق صورت گرفته است.