استفاده از این زبان تازه طراحی از مدل‌های ال‌سی کوپه و ال‌اس سدان آغاز خواهد شد. او افزود: «استفاده از این زبان طراحی، تنها حذف خطوط را در پی نخواهد داشت، بلکه این طراحی‌ها واجد احساساتی عمیق خواهند بود.» از سوگا پرسیده شد که آیا طراحی تازه لکسوس به طراحی‌های موسوم به «قالب شیرینی» آلمانی شباهت خواهد داشت که پاسخ داد: «به خوبی از ویژگی‌های این طراحی باخبرم و طراحی لکسوس چنان نخواهد بود.» او تاکید کرد: «طراحی مدل‌های مختلف لکسوس نظیر اعضای یک خانواده است. در عین وجود شباهت‌ها، تفاوت‌ها نیز چشمگیر خواهد بود. هر مدل، شخصیت خاص خودش را دارد و طراحی چنین شخصیتی زمان‌بر است.» سوگا افزود تویوتا در طراحی مدل‌های لکسوس، سعی دارد اصالت یک خودروی لوکس را به مخاطب نشان دهد.