شهریورماه امسال تولید انواع کامیون در ماموت نیز از ۷۹ دستگاه در شهریورماه سال گذشته به ۱۹۶ دستگاه رسید.در این مدت تولید این محصول در آذهایتکس نیز صعودی بوده و از صفر دستگاه در شهریورماه ۱۳۹۵ به ۱۷ دستگاه افزایش یافت.برخلاف این شرکت‌ها اما تولید انواع کامیون در ایران خودرو دیزل متوقف شده و از ۳۹ دستگاه در شهریورماه سال گذشته به صفر رسید.تولید این محصول در رخش خودرو دیزل نیز متوقف شده و از ۳۴ دستگاه در شهریورماه ۱۳۹۵ به صفر کاهش یافت.تولید انواع کامیون در سروش دیزل مبنا نیز نزولی بوده و از ۱۳۰ دستگاه در شهریورماه سال گذشته به ۱۲۷ دستگاه رسید.شهریورماه امسال تولید این محصول در سایپا دیزل از ۳۹۰ دستگاه در شهریورماه ۱۳۹۵ به ۳۶۴ دستگاه کاهش یافت.تولید این محصول در گروه بهمن نیز کاهش یافته و از ۵۱۵ دستگاه در شهریور سال گذشته به ۴۸۴ دستگاه رسید.تولید انواع کامیون در تیراژه دیزل نیز از ۲۵ دستگاه در شهریور ۱۳۹۵ به ۱۱ دستگاه کاهش یافت.