درخواست این غرامت به شکل مکتوب از سوی مدیریت پورشه به همتایانش در آئودی ارائه شده است. پورشه مدعی است، آئودی با تحویل موتورهای دیزل دستکاری شده، پورشه را در گرداب بحران دیزل‌گیت گرفتار کرده و موجب تحمیل هزینه‌های سرسام‌آور فراخوان خودروها به پورشه شده است. دولت آلمان اوایل سال جاری، به پورشه دستور داد با اعلام فراخوان خودروهای شاسی‌بلند کاین، آلایندگی موتورها را کاهش دهد. دولت آلمان همچنین صدور پلاک جدید برای مدل دیزلی این خودرو را ممنوع کرده است. سخنگوی فولکس‌واگن، شرکت مادر پورشه و آئودی، از اظهارنظر در مورد این تقاضای غرامت خودداری کرده و گفته است: «این قبیل مسائل درون گروهی، نباید به‌طور عمومی مطرح شوند.» آئودی هم از اظهارنظر در این خصوص خودداری کرده است.