میزان تولید گروه سایپا در ۶ ماه نخست سال‌جاری نسبت به مدت مشابه در سال گذشته، ۸/ ۱۹ درصد رشد داشته و در مقایسه با ۶ ماه نخست سال ۹۴، این شرکت با ۹/ ۵۳ درصد، رشد چشمگیری در تولید داشته است.براساس این گزارش، گروه سایپا تا پایان ۶ ماه نخست امسال، با تولید ۲۸۵ هزار و ۷۹ دستگاه خودرو، توانسته است بیش از ۹۵ درصد از برنامه تولید را محقق و نسبت به مدت مشابه در مرداد ماه ۹۵ با تولید ۲۳۷ هزار و ۹۸۷ دستگاه خودرو رشد مناسبی را تجربه کند.این گزارش می‌افزاید: براساس برنامه تولید به تفکیک هر یک از ماه‌ها در ۶ ماه نخست امسال، گروه خودروسازی سایپا توانست در ماه‌های خرداد و تیر ۱۰۶ درصد و در شهریور‌ماه ۱۰۷ درصد از هدف‌گذاری برنامه تولید را محقق سازد.