شاتا: ۹۴۹ هزار و ۴۹۷دستگاه انواع خودرو از ابتدای امسال تا پایان آذرماه در کشور تولید شد که در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۱/ ۳۹ درصد افزایش یافته است. از مجموع این میزان تولید، ۸۸۱ هزار و ۹۳۵ دستگاه خودروی سواری تولید شده است که در مقایسه با مدت مشابه پارسال، ۹/ ۴۰ درصد افزایش یافت. همچنین ۵۸ هزار و ۱۰۴ دستگاه وانت، ۸ هزار و ۲۱۶ دستگاه کامیون، ۷۱۲ دستگاه اتوبوس،۵۳۰ دستگاه مینی‌بوس در این مدت تولید شد که به ترتیب ۹/ ۲۰ درصد، ۷/ ۶ درصد، ۶/ ۲۳ درصد و ۸/ ۸ درصد نسبت به دوره مشابه سال گذشته افزایش یافته است. ۱۲۸ هزار و ۸۵۷ دستگاه انواع خودرو نیز در آذرماه امسال تولید شد که در مقایسه با تولید ۷۸ هزار و ۷۳۴ دستگاه خودروی تولید شده پارسال، ۷/ ۶۳ درصد افزایش یافت. براساس این گزارش ۱۲۱ هزار و ۹۶۴ دستگاه انواع خودروی سواری در آذر ماه در کشور تولید شد که نسبت به مدت مشابه پارسال ۱/ ۶۹ افزایش یافته است، این در حالی است که ۷۲ هزار و ۱۰۷ دستگاه خودروی سواری در آذرماه سال گذشته تولید شده است. همچنین به ترتیب ۵ هزار و ۹۶۹ دستگاه وانت، ۷۹۲ دستگاه کامیون، ۳۶ دستگاه مینی‌بوس و ۹۶ دستگاه اتوبوس به ترتیب با نرخ رشد ۱/ ۲ درصد، ۵/ ۱۹ درصد، ۹/ ۵ درصد و ۹/ ۱۲ درصد نسبت به آذر ماه سال ۹۴ افزایش یافت.