دنیای اقتصاد: شرکت تویوتا اعلام کرد ۸/ ۵ میلیون خودرو را در ژاپن و دیگر کشورها فراخوان می‌کند. علت این فراخوان نقص کیسه‌های هوای ساخت شرکت تاکاتا عنوان شده است.به گزارش رویترز، این فراخوان تویوتا شامل کرولا(پرفروش‌ترین مدل تویوتا در سراسر جهان) و ویتز می‌شود. براساس اعلام شرکت تویوتا کیسه‌هوای سمت راننده و سمت سرنشین این دو مدل خودرو که از مه ۲۰۰۰ تا نوامبر ۲۰۰۱ و آوریل ۲۰۰۶ تا دسامبر ۲۰۱۴ تولید شده‌اند، شامل این فراخوان می‌شود. شرکت تویوتا اعلام کرد ۱۶/ ۱ میلیون دستگاه از خودروها در ژاپن، حدود ۸۲۰ هزار دستگاه در چین و حدود ۴۷/ ۱ میلیون دستگاه در بازارهای اروپا هستند. حدود ۲۰ هزار دستگاه از خودروهای فراخوان شده، خودروهایی هستند که در سال ۲۰۱۰ کیسه‌های هوای آنها تعویض شده است، اما به‌دلیل احتمال انفجار کیسه‌های هوای تعویض شده، این خودروها مجددا فراخوان می‌شوند.