ایسنا: تیرماه امسال تولید انواع کامیون در ایران ۳/ ۵ درصد کاهش یافت. در این مدت تولید کامیون در ایران خودرو دیزل با کاهش ۸/ ۲۶‌درصدی همراه بوده و از ۱۶۴ دستگاه در تیرماه سال گذشته به ۱۲۰ دستگاه رسید. تولید انواع کامیون در سایپا دیزل نیز ۸/ ۲۲ درصد کاهش یافته و از ۱۷۱ دستگاه در تیرماه پارسال به ۱۳۲ دستگاه کاهش یافت. تیرماه امسال تولید این محصولات در آذهایتکس نیز متوقف شده و با کاهش صد درصدی از چهار دستگاه در تیر ۱۳۹۴ به صفر رسید. تولید انواع کامیون در ماموت نیز با کاهش ۷۵ درصدی همراه بوده و از ۷۲ دستگاه در تیر ۱۳۹۴ به ۱۸ دستگاه کاهش یافت. اما در این مدت تولید کامیون در کاریزان خودرو و گروه بهمن برخلاف سایر شرکت‌ها افزایش یافته است. تولید این محصولات در کاریزان خودرو با رشد ۱۹ درصدی از ۱۲۶ دستگاه در تیرماه سال گذشته به ۱۵۰ دستگاه افزایش یافت. تولید انواع کامیون در گروه بهمن نیز با افزایش ۶/ ۱۸ درصدی از ۳۷۱ دستگاه در تیر ۱۳۹۴ به ۴۴۰ دستگاه رسید.