در یکی از اقدامات مشترک شرکت ایساکو و پلیس آگاهی تهران، فروشگاهی در محله یاخچی‌‌‌آباد استان تهران که ملک خود را مانند فروشگاه‌‌‌های مجاز شرکت ایساکو با نصب تابلو و آرم و علائم مشابه‌‌‌سازی کرده بود، شناسایی و مالک این فروشگاه که به فروش قطعه تقلبی لنت ترمز تکستار با سوءاستفاده از برند شرکت ایساکو و با بسته‌‌‌بندی مجعول این شرکت به همراه لیبل و هولوگرام‌های جدید اقدام می‌‌‌کرد، ملزم به فک علائم مذکور و تحویل مقامات قضایی شد. فروشگاه دیگری در بلوار امیرکبیر شهر شیراز با همکاری پلیس امنیت اقتصادی استان فارس و نماینده تعزیرات حکومتی شناسایی و ۲۳ ﻋﺪد ﺗﺴﻤﻪ ﺗﺎﯾﻢ ﺗﻘلبی ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﻮدروﻫﺎی ﭘﮋو ۲۰۶ و ۴۰۵ و پنج ﻋﺪد ﺳﻨﺴﻮر اﮐﺴﯿﮋن ﺧﻮدروی دﻧﺎ وEF۷ در ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪی و ﻫﻮﻟﻮﮔﺮام مجعول شرﮐﺖ اﯾﺴﺎﮐﻮ کشف و ﭘﺲ از اﺳﺘﻌﻼم بارکد این اقلام از اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ اﯾﺴﺎﮐﻮ، ﻣﻐﺎﯾﺮت و جعلی ﺑﻮدن آن احراز و در پی آن اﻗﻼم ﺗﻮﺳﻂ پلیس ضبط و فروشگاه نیز پلمب شد.

همچنین با توجه به اظهار بی‌‌‌اطلاعی متولی فروشگاه از تقلبی بودن قطعات، وی به همراه مستندات و پرونده، برای بررسی‌‌‌های بیشتر در اختیار مراجع ذی‌ربط قرار گرفت. شرکت ایساکو طی چند سال اخیر، برای جلوگیری از توزیع قطعات تقلبی مجعول و مبارزه با سودجویانی که با سوءاستفاده از نام شرکت‌های معتبر همچون ایساکو، جان و مال مردم را به مخاطره می‌اندازند و همچنین در راستای صیانت از برند گروه صنعتی ایران خودرو با ایجاد تعامل با مراکز محترم قضایی و انتظامی، دست این سودجویان را از این بازار کوتاه کرده است. این شرکت یادآور شد اصالت قطعات خریداری‌‌‌ شده از طریق سامانه پیامکی ۳۰۰۰۳۱ و اپلیکیشن تلفن‌‌‌ همراه ایساکو به سادگی قابل استعلام و بررسی است.