مهر: معاون اول رئیس‌جمهوری مصوبه دولت مبنی بر معافیت مالیاتی حواله‌های ارزی پرداخت نقدی دوره تحریم را ابلاغ کرد. در ابلاغیه اسحاق جهانگیری آمده است: هیات‌وزیران در جلسه ۰۶/ ۰۲/ ۱۳۹۴ به‌پیشنهاد شماره ۶۶۴۱۶.۷۷۰۲.۲۰۰ مورخ ۲۴/ ۰۴/ ۱۳۹۳ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به‌استناد اصل یکصد و سی و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: حواله‌های ارزی که در دوره تحریم وسیله پرداخت نقدی در مبادلات تجاری با خارج از کشور محسوب می‌شود از مصادیق ذکرشده در مواد (۴۵) و (۴۷) قانون مالیات‌های مستقیم نبوده و مشمول مالیات مقرر در این مواد نیست. معاون اول رئیس‌جمهوری این مصوبه را در تاریخ ۱۶ اردیبهشت‌ماه جاری به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرده است.